Starosta Powiatu Ciechanowskiego, Pani Joanna Potocka-Rak wręczyła w dniu 11 października 2019 r. nagrody i wyróżnienia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Nagrody otrzymały: Pani Elżbieta Kicińska - logopeda i Pani Dorota Bielas - psycholog. Pani Monika Zaremba-Łepkowska – dyrektor Poradni Psychologicznej w Ciechanowie otrzymała podziękowania za zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną na rzecz społeczności szkolnej. Nagrody Starosty traktujemy jako docenienie naszej pracy diagnostycznej, edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej. Dziękujemy

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie została wyróżniona statuetką w podziękowaniu za współpracę na rzecz dziecka i rodziny.

Serdecznie gratulujemy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Przasnyszu wspaniałego Jubileuszu i dziękujemy za to wyróżnienie.

W dniu 23 października 2019 roku przedstawiciele Poradni uczestniczyli w I Kongresie Interesariuszy Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie trwającego 3 lata projektu „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” .