Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie

W celu złożenia do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Ciechanowie (PPP Ciechanów) pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, niezbędne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP. Konto można założyć na stronie epuap.gov.pl.