Pierwsza wizyta u psychologa w Poradni

Podejmując decyzję o wizycie z dzieckiem/nastolatkiem u psychologa rodzice i samo dziecko zastanawiają się, jak może ona wyglądać oraz jak się do niej przygotować. Nasuwają się różne pytania i wątpliwości, może pojawić się niepokój. Nowa sytuacja może spowodować niepewność, lęk.

Kiedy warto zgłosić się do psychologa?

 • gdy obserwujesz u dziecka zmiany w zachowaniu (dziecko jest bardziej nerwowe, lękowe, wycofane)
 • gdy dziecko ma trudności w panowaniu nad emocjami (łatwo wpada w złość, jest drażliwe, płaczliwe)
 • gdy dziecko ma kłopoty w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących kontaktów z rówieśnikami
 • obserwujesz problemy ze spaniem (bezsenność, drzemki w ciągu dnia, chęć pozostawania w łóżku w ciągu dnia) lub jedzeniem (kłopoty z apetytem)
 • gdy dziecko izoluje się od domowników lub rówieśników, jest nadmiernie tajemnicze, najchętniej spędza czas wolny w samotności
 • gdy dziecko rezygnuje ze sprawiających mu przyjemność do tej pory czynności, ulubionych zajęć
 • gdy dziecko ma niską samoocenę
 • gdy obserwujesz trudności edukacyjne lub zmianę w wynikach w nauce
 • gdy nauczyciele uczący dziecko obserwują trudności w nauce lub zachowaniu
 • gdy dziecko zachowuje się inaczej niż rówieśnicy
 • gdy dziecko doświadczyło lub może doświadczyć sytuacji trudnych czy traumatycznych (choroba, śmierć bliskiej osoby, zmiana miejsca zamieszkania i/czy szkoły, rozwód rodziców, dokuczanie ze strony rówieśników)
 • gdy dziecko jest uzdolnione, łatwo się uczy
 • gdy chcesz sprawdzić rozwój intelektualny, emocjonalny dziecka
 • gdy dziecko ma zdiagnozowaną niepełnosprawność
 • gdy dziecko sprawia trudności wychowawcze

Jak wygląda pierwszy kontakt rodzica z psychologiem w Poradni?

Przed pierwszą wizytą dziecka u psychologa odbywa się konsultacja rodzica z psychologiem (może ona odbyć się w formie telefonicznej bądź kontaktu osobistego), w trakcie której diagnosta zbierze wywiad dotyczący problemu z jakim rodzic zgłasza dziecko, przebiegu jego rozwoju, sytuacji rodzinnej i szkolnej.   

Warto się wcześniej przygotować (zrobić notatki, ewentualnie zgromadzić przydatne dokumenty w zależności od zgłaszanego problemu: wyniki badań medycznych czy specjalistycznych, opinie czy informacje z przedszkola/szkoły itp.). 

Przeważnie konsultacja trwa około 60 minut, zdarzyć się jednak może, że będzie to zbyt krótki czas i wówczas zostanie umówiony dodatkowy termin.

Na zakończenie konsultacji diagnosta poinformuje rodzica o dalszym postępowaniu, ewentualnie wyznaczy termin spotkania z dzieckiem.  

Jak wygląda diagnoza psychologiczna w Poradni?

Badanie psychologiczne trwa średnio od dwóch do trzech godzin zegarowych. Czas przeznaczony na badanie zależy od wieku dziecka i problemu z jakim zostało zgłoszone. Może zdarzyć się, że będzie to niewystarczający czas i zostanie umówione dodatkowe spotkanie (np. gdy oprócz oceny intelektu wykonywana będzie ocena rozwoju emocjonalnego czy w sytuacji, gdy dziecko nie jest w stanie pracować jednorazowo przez tak długi czas itp.). Oczywiście w tym czasie są organizowane krótkie przerwy w zależności od potrzeb i możliwości młodego klienta.

Warto na badanie psychologiczne zabrać ze sobą wszelkie dokumenty związane z rozwojem i zdrowiem (np. zaświadczenia o przebytych wynikach badań specjalistycznych czy medycznych), sytuacją szkolną dziecka (np. świadectwa szkolne, opinię wychowawcy o dziecku z przedszkola czy szkoły, zeszyt z języka polskiego) itp.

W trakcie badania psychologicznego, o ile to możliwe, dziecko pozostaje w gabinecie bez rodzica. W przypadku małych dzieci lub w innych wyjątkowych przypadkach rodzic może być obecny.

Jak przygotować dziecko do wizyty u psychologa w Poradni?

 • Powiedz dziecku gdzie idziecie, co to za miejsce.
 • Poinformuj dziecko kim jest osoba, z którą się spotka i czym się zajmuje. Zdarza się, że dzieci (zwłaszcza młodsze) wyobrażają sobie taką wizytę jako badanie lekarskie. Wyjaśnij dziecku, że z psychologiem można porozmawiać, porobić zagadki, porysować.
 • Wyjaśnij dziecku jak wygląda spotkanie z psychologiem (wspólna zabawa, rozmowa, rysowanie).
 • Powiedz dziecku, że na spotkaniu pozostanie bez rodzica. W zdecydowanej większości sytuacji dzieci decydują się na wejście bez mamy czy taty lub też wchodzą z rodzicem, ale po krótkiej chwili pozwalają mu wyjść.
 • Nie planuj z dzieckiem tego, co ma mówić, jak odpowiadać na pytania. Pamiętaj, że im bardziej naturalnie dziecko będzie się zachowywać, tym będzie łatwiej dostrzec jego umiejętności, trudności czy typowe sposoby reagowania.
 • Nie strasz dziecka psychologiem np. „Jeśli będziesz niegrzeczny to zaprowadzę Cię do psychologa!” W sytuacji, gdy dziecko będzie uważało wizytę u psychologa za karę, ciężko będzie stworzyć pozytywne nastawienie i utrudni to zbudowanie prawidłowej relacji.
 • Poinformuj dziecko, że pójdzie do psychologa, gdyż np. zna on różne sposoby na rozwiązanie jakiegoś problemu albo udzieli wskazówek jak się do siebie zbliżyć, rozmawiać bez kłótni itp.

Co potem?

W zależności od powodu zgłoszenia dziecka może zostać ono umówione na kolejne badanie/badania na terenie Poradni np.: pedagogiczne czy logopedyczne. Specjalista może także zasugerować konieczność wykonania badań medycznych czy specjalistycznych poza Poradnią (np. badań u neurologa, psychiatry dziecięcego czy też na przykład w celu oceny wzroku, słuchu, diagnozy integracji sensorycznej itp.).

Dziecko lub rodzic mogą także skorzystać z różnorodnej pomocy terapeutycznej i wsparciowej na terenie Poradni na przykład:

 • terapii psychologicznej, psychoterapii dla dziecka
 • terapii pedagogicznej dla dziecka
 • terapii logopedycznej dla dziecka
 • zajęć stymulujących rozwój dla dziecka
 • porad i konsultacji dla dziecka
 • konsultacji dla rodzica
 • porad wychowawczych dla rodzica
 • warsztatów „Szkoła dla rodziców”

Jakie dokumenty może dziecko otrzymać po zakończeniu procesu diagnostycznego?

W zależności od potrzeb klienta i zgłaszanego problemu, rodzic może wnioskować o:

 • wydanie opinii do przedszkola/szkoły (np. o występowaniu u dziecka specyficznych trudności w uczeniu się, odroczeniu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego, konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie przedszkola/szkoły itp.)
 • wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze względu na wykrytą u dziecka niepełnosprawność
 • wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na występującą u dziecka niepełnosprawność, zagrożenie niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanie społeczne
 • wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia dziecka, który znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły
 • wydanie informacji o wynikach badania
 
POMOCE PSYCHOLOGICZNE
 
 • Często rozmawiamy z naszymi dziećmi. Jedne rozmowy są dla nas łatwe, inne sprawiają nam trudność. Wszystko zależy od naszych umiejętności, relacji z dzieckiem, ale też tematu, który podejmujemy. Są zagadnienia, z którymi w rozmowie mamy problem, a może i nie chcielibyśmy ich podejmować, bo uważamy, że „nie umiemy”. A trzeba o nich mówić od najwcześniejszych lat naszych pociech. [kliknij aby pobrać .....]
 • Depresja dziecka a poczucie winy - Nie możemy cofnąć się w czasie i zmienić przeszłości, ale dzięki stosownej refleksji możemy starać się doprowadzić do pozytywnego rezultatu. Warto zastąpić niekonstruktywne poczucie winy poczuciem odpowiedzialności za możliwą zmianę. Pamiętajmy jednak, że przypisując odpowiedzialność całkowicie okolicznościom zewnętrznym lub innym ludziom (obwiniając nauczycieli, szkołę, rówieśników, internet czy robaki w jelitach), można pominąć ważne informacje dotyczące przyczyn depresji dziecka i tym samym pozbawić się możliwości udzielenia mu odpowiedniej pomocy. [kliknij aby pobrać .....]

 

 • "15 kroków do udanego debiutu w przedszkolu" Drodzy Rodzice! Jeśli jesteście na takim etapie życia, kiedy czeka Was przejście przez debiut malucha w przedszkolu to ten materiał jest dla Was. Zebrane pomysły mogą Wam pomóc w przygotowaniach do adaptacji dziecka w przedszkolu. Owocnej lektury! [kliknij aby pobrać .....]
 • AFIRMACJE, KTÓRE POMAGAJĄ MYŚLEĆ KONSTRUKTYWNIE [kliknij aby pobrać .....]
 • Jesteś wyjątkowy! Stwórz swoją własną afirmację kierując się poniższymi krokami. [kliknij aby pobrać .....]
 • Inteligencja emocjonalna – szczypta teorii i garść wskazówek dla rodziców [kliknij aby pobrać .....]
 • Kolejność narodzin a potrzeby rodziny [kliknij aby pobrać .....]
 • Nawyki uważności [kliknij aby pobrać .....]
 • Przedstawiamy kolejne ćwiczenia dotyczące uważności i emocji. Pomogą one zwiększyć uważność w zakresie uczuć doświadczanych w różnych momentach [kliknij aby pobrać .....]
 • Kolejność narodzin a sytuacja dzieci w rodzinie. Fakt posiadania lub nie rodzeństwa oraz pozycja dziecka w rodzinie ma wpływ na rozwój charakteru i kształtowanie się osobowości. W rodzinie dziecko uczy się także budowania związków z innymi ludźmi. [kliknij aby pobrać .....]
 • Kolejność narodzin a rola. Od zawsze bracia i/lub siostry w mniejszym bądź większym stopniu ze sobą rywalizowali. Są sytuacje i wydarzenia, które nasilają tę rywalizację i takie, które ją osłabiają. Na rywalizację między rodzeństwem wpływ ma także kolejność urodzenia. Poniżej przedstawię cztery najtrudniejsze przypadki. [kliknij aby pobrać .....]
 • Jak budować zaufanie i miłość w rodzinie? • Czy jest możliwe twórcze życie w małżeństwie, mimo upływających lat i doświadczeń? • Jak wspomagać rozwój dzieci i ich poczucie wartości w rodzinie? • Jak wspólnie spędzać czas, aby służył on integracji rodziny, był ciekawy, wartościowy? Odpowiedzi na wyżej postawione pytania są bardzo indywidualne i złożone, ale mamy dla Państwa do zaoferowania prostą grę rodzinną łączącą zabawę z dialogiem i komunikacją w rodzinie, która oczywiście może być twórcza. Poruszymy również kilka kwestii dotyczących funkcjonowania i komunikacji w rodzinie. [kliknij aby pobrać .....]
 • Wielu rodziców zadaje sobie pytania: Od jakiego wieku mogę dać swojemu dziecku tablet lub telefon? Ile czasu może z niego korzystać? Jak elektronika wpływa na rozwój malucha? Podczas konsultacji z psychologiem takie pytania również padają. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom Rodzica zapraszamy to zapoznania się z materiałem. Emilia Górczyk Milena Załuska [kliknij aby pobrać .....]
 • Zestaw ćwiczeń dotyczących nastroju i dobrostanu psychicznego W życiu wielokrotnie przechodzimy okresy niepokoju, pragniemy usłyszeć słowa pocieszenia, aby utrzymać motywację lub znieść ból. Takich chwil często doświadczamy w samotności i sami musimy motywować się do pozostania silnymi. Można to osiągnąć przy użyciu automotywujących myśli zaradczych. [kliknij aby pobrać .....]Drodzy uczniowie! Aby ułatwić Wam ten trudny czas zdalnego nauczania, przygotowaliśmy dla Was kilka wskazówek, jak skutecznie mobilizować się do nauki w domu. PAMIĘTAJ! Nie jesteś sam, możesz do nas napisać -> Milena Załuska ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) i Emilia Górczyk  ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ) [kliknij aby pobrać .....]
 •  Zestaw ćwiczeń dotyczących nastroju Wdzięczność Wyniki wielu badań pokazują, że postawa wdzięczności może łączyć się z większym szczęściem, poprawą nastroju, a nawet lepszym zdrowiem fizycznym. To ciekawe, że wdzięczność odgrywa istotną rolę we wszystkich największych religiach świata. Można ją uważać za uniwersalną cechę ludzką, przekraczającą granice kultur i wieków. [kliknij aby pobrać .....]
 •  Kolejna część technik relaksacyjnych, wciąż w naszej ocenie, niedocenianych metod w pracy edukacyjnej, terapeutycznej i wychowawczej. Metody te mają długoletnią tradycję i są szczególnie polecane do pracy z zaburzeniami lękowymi oraz z długotrwałym stresem. A kto go w obecnej sytuacji nie odczuwa? [kliknij aby pobrać .....]
 • Jak rozwija się tożsamość?  [kliknij aby pobrać .....]
 • Co to oznacza? Bycie odważnym to znaczy posiadać umiejętność podejmowania takich działań, które mogą wzbudzać lęk, obawę czy wstyd. To radzenie sobie w sytuacjach trudnych, kłopotliwych czy ryzykownych. Jak budować odwagę u dziecka? [kliknij aby pobrać .....]
 • CZYM JEST STRES? • Nieraz zadajemy sobie to pytanie. • Małych i dużych zachęcamy do obejrzenia filmu „Stres - wróg czy przyjaciel”, który pomoże nam zrozumieć to zjawisko [kliknij aby pobrać .....]
 • CHWILA WYTCHNIENIA (O CIELE i PSYCHICE ORAZ METODACH RELAKSACJI)cz. I [kliknij aby pobrać .....]
 • Zestaw ćwiczeń dotyczących poczucia własnej wartości oraz kształtowania samooceny Część II W poprzedniej części starałyśmy skierować Twoją uwagę na to, jaką Jesteś osobą. W poniższym materiale proponujemy strategie i taktyki, które pomogą Ci przezwyciężyć nieśmiałość, a także przyjrzeć się jak radzisz sobie z emocjami. [kliknij aby pobrać .....]
 •  Odczuwanie emocji wzbogaca życie i pokazuje nasz stosunek do rzeczywistości. Problem pojawia się wówczas, gdy emocje są nieprzystosowawcze i nieadekwatne oraz zaburzają funkcjonowanie. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego nie ma nic dziwnego w tym, że odczuwamy niepokój i lęk. Zachęcamy do zapoznania się z kolejną publikacją przygotowaną przez pracowników Poradni, w której znajdziecie Państwo odpowiedź na pytanie, jak radzić sobie z lękiem i napadami paniki. [kliknij aby pobrać .....]
 • Poczucie własnej wartości odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu tożsamości człowieka, a także jego funkcjonowaniu w ciągu całego życia. To stan psychiczny, na który składa się to, jak dana osoba postrzega samą siebie. Jest ono wypadkową wychowania, przeżytych doświadczeń, czy przebytych traum. To ono w bardzo dużym stopniu determinuje jakość życia człowieka. [kliknij aby pobrać .....]
 • Zapraszamy do zapoznania się z artykułem nt. ucznia zdolnego, jego możliwości i potrzeb. [kliknij aby pobrać .....]
 • Zapraszamy do zapoznania się z materiałem: Krótko i treściwie czyli podpowiedzi terapeutyczne, o których należy pamiętać w trakcie przeżywania objawów lękowych. [kliknij aby pobrać .....]
 • Dzisiaj poruszymy temat budowania bliskości i intymności między dorosłymi. Teraz na pierwszym planie stawiamy parę. W dobie koronawirusa „zamknięcie we własnych domach” na ograniczonej przestrzeni i w pewnej izolacji społecznej może powodować napięcie i sprzeczki w rodzinie. Wyzwaniem bywa odnalezienie się w nowej sytuacji domowej, zewnętrznej i wewnętrznej. Tym bardziej ważne jest obserwowanie siebie i swoich reakcji oraz odświeżanie „koloru” małżeństwa czy partnerstwa. [kliknij aby pobrać .....]
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka… Tu mowa o dzieciach zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych. Z rad tu zawartych skorzysta z pewnością rodzic każdego małego dziecka. [kliknij aby pobrać .....]
 • Podejmowanie decyzji związanej z planowaniem kariery zawodowej to proces, w którym uczeń powinien być samodzielny, ale nie samotny. Zaistniała sytuacja stawia przed nami nowe wyzwania – zdalne nauczanie, a tym samym umożliwiła wzbogacenie oferty Poradni o elementy nowoczesnego zdalnego poradnictwa zawodowego [kliknij aby pobrać .....]
 • Dzieci do trzeciego roku życia są w stanie skupić uwagę przez kilka minut na zabawie, około 1 minuty na zadaniu. W wieku 4 – 5 lat dziecko przez około 20 minut koncentruje uwagę na zabawie, a 6-cio letnie do godziny. Co ma wpływ na koncentrację uwagi? [kliknij aby pobrać .....]
 •  Być nieśmiałym to bać się ludzi, szczególnie tych, którzy z jakiegoś powodu są emocjonalnie zagrażający: obcych, z powodu ich nowości i nieprzewidywalności, osób posiadających władzę, osób odmiennej płci, które przywodzą na myśl możliwości związków intymnych. Pomimo negatywnych skutków i intensywności, nieśmiałość można przezwyciężyć. Ale żeby móc to zrobić, trzeba poznać jej naturę i zastosować odpowiednie metody wpływania na jej przyczyn. [kliknij aby pobrać .....]
 • Fakt, że dziecko jest zaliczane do grupy dzieci zdolnych nie gwarantuje mu osiągania sukcesów życiowych, gdyż na rozwój i życie człowieka wpływa wiele innych elementów. Biorąc pod uwagę potrzeby, cechy, zachowania dzieci uzdolnionych można wyróżnić sześć typów zachowania. [kliknij aby pobrać .....]
 • W poprzednim artykule poruszaliśmy temat zainteresowań zawodowych. W tym materiale powiem więcej o stylu uczenia się. Od dawna wiadomo, że nie istnieje jedna skuteczna metoda nauczania dla wszystkich. Każdy człowiek ma jedno dominujące „superłacze edukacyjne”, czyli jeden indywidualny, najlepszy dla niego sposób przyswajania, zapamiętywania informacji, dzięki któremu uczenie się staje się bardziej efektywne, łatwiejsze i przyjemniejsze. [kliknij aby pobrać .....]
 •  Bajka o czterech królewiczach DAWNO, DAWNO TEMU…U… Wybierz jeden z 4 kolorów. W tym materiale powiemy o teście czterech kolorów, który może służyć do samopoznania dzieci, młodzieży i dorosłych. Autorem testu jest dr Taylor Hartman, który w 1987 roku po raz pierwszy opisał swoje narzędzie. Przez kolejne lata udoskonalał ją i propagował na całym świecie. Dziś metoda czterech kolorów cieszy się duży zainteresowaniem. [kliknij aby pobrać .....]
 •  Koncentracja uwagi to zdolność do skierowania uwagi (skupienia jej) na dane zadanie, myśl, wydarzenie, zjawisko itp. oraz jej utrzymania przez określony czas. Jest nam ona potrzebna człowiekowi by sprawnie funkcjonować w otaczającym świecie. Warto zatem wykonywać ćwiczenia poprawiające zdolność koncentracji uwagi. [kliknij aby pobrać .....]
 •  Rodzicu… jednemu dziecku pomagasz w nauce prowadzonej systemem online, dodatkowo ogarniasz dom, wykonujesz związane z nim codzienne obowiązki, być może Sam pracujesz zdalnie, a Twoja młodsza pociecha poszukuje Twojej uwagi. Zniecierpliwiona zaczyna ”kaprysić”. No i co…? Co robisz? Aby ją czymś zająć podajesz smartfona, włączasz bajkę na laptopie, komputerze, tablecie, w telewizji…? U wielu z Was rodzą się pytania: Pozwolić, nie pozwolić? Sytuacja jest trudniejsza w obecnych warunkach. Dzieci rozpoczęły zdalne nauczanie. Wiąże się to z tym, że i tak dłuższy czas spędzają przed urządzeniami cyfrowymi. Trudno więc pisać o normach czasu spędzanego przez dziecko przed ekranem. Przecież i tak to robi? Jak wybrnąć z tej sytuacji? Czy stanowczy zakaz korzystania z mediów poza nauką rozwiąże problem? Czy jest konieczny? [kliknij aby pobrać .....]
 • To zdumiewające, ale uświadamiamy sobie tylko niewielką część tego, kim i jacy jesteśmy. Może w pośpiechu nie poświęcamy czasu na to, by dowiedzieć się jacy jesteśmy, nie analizujemy swoich wartości, tego, co lubimy i czego nie lubimy, podstaw naszych poglądów. Jednocześnie, to kim i jacy jesteśmy wpływa na nasze wybory, decyzje, działania, mimo, że nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Jakie wrażenie wywierasz na innych? Jak odbierasz siebie? Gdy zdarza Ci się coś dobrego, czy w Twojej ocenie, dzieje się to bardziej za sprawą losu, szczęścia czy Twojego własnego wysiłku? Poniższe ćwiczenia dadzą Ci okazję do bardziej świadomego spojrzenia na siebie. Ich celem jest samoświadomość, pierwszy krok ku pozytywnej zmianie – przezwyciężenia swojej nieśmiałości, zbudowania bardziej adekwatnej, pozytywnej samooceny, zrozumienia swoich potrzeb i celów. Pomogą Ci one nawiązać kontakt ze swoim wewnętrznym „ja” i zwiększą świadomość „ja” publicznego, które prezentujemy na zewnątrz. [kliknij aby pobrać .....]
 • Obecna sytuacja zmieniła rozkład dnia w wielu domach. Dzieci nie wychodzą do szkół i przedszkoli. Rodzice lub inni członkowie rodziny, którzy pozostają z maluchami powinni organizować im czas w podobny sposób, jak dzieje się to w placówkach. Inspiracją dla rodziców do tworzenia rozkładu dnia może być pedagogika Marii Montessori, włoskiej lekarki, twórczyni tzw. „Dziecięcych Domów” (Casa dei Bambini) jako alternatywy dla powszechnego systemu edukacji. Dlaczego Metoda Montessori może być inspirująca? [kliknij aby pobrać .....]