Propozycje zajęć dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2022/2023

 

Zajęcia na terenie Poradni

Dzieci w wieku przedszkolnym

Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Zajęcia indywidualne czy grupowe

Wiek uczestników/ klasy

 

Czas trwania

Liczba planowanych grup (ile maksymalnie)

Osoby realizujące

1.

Zajęcia stymulujące rozwój

indywidualnie

kl. 0-III sp

w poradni

1h

 

A. Tucholska

2.

Zajęcia stymulujące gotowość szkolną

Zaj grup.

(4 osoby)

5-6-7 - latki kl.0,

 

PPP

45 min

2 grupy

A. Sacherska

M. Sychowska

3.

„Zwinne Rączki” – zajęcia usprawniające motorykę małą.

Grupowe, max 2 osoby

Kl. 0 –I,

Na terenie Poradni

1h

2 grupy

M. Szymonik

4.

„LogoSmyki” – zajęcia usprawniające pracę aparatu artykulacyjnego.

Grupowe, max 2 osoby

5 latki,

Na terenie Poradni

1h

2 grupy

M. Szymonik

5.

Sensoplastyka®

Zajęcia grupowe

maksymalnie 5 osób

5-6-7 - latki

na terenie Poradni

2 h

1

M. Sychowska

E. Kicińska

6.

„Rozwój sprawności manualnej – przygotowanie do nauki pisania”

Zajęcia grupowe

maksymalnie 4 osoby

5-6- latki

Na terenie Poradni

1 h

1

M. Sychowska

E. Kicińska

7.

Konsultacje z wczesnego wspomagania rozwoju mowy małego dziecka

indywidualne

Dzieci do 4 roku życia

PPP

1h/ miesiąc

-

J. Skrzypczyńska

8.

Zajęcia logopedyczne

indywidualne

Uczestnicy w wieku: 5-8 lat

Czas trwania zajęć

60 min

 

E. Kicińska

9.

Terapia logopedyczna

indywidualna

Dzieci od 5 roku życia oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

PPP

1 h/tydzień

-

J. Skrzypczyńska

10.

Terapia logopedyczna

indywidualna

Dzieci od 5 roku życia oraz uczniowie szkół podstawowych

PPP

1 h/tydzień

-

O. Feliniak

11.

Terapia indywidualna uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym

Zajęcia indywidualne, max. 4 terapie tygodniowo

KLASA „0”, I-VIII SP PPP

45 do 60 min.

 

M. Talarczyk-Molewska

 

Dzieci ze szkoły podstawowej

Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Zajęcia indywidualne czy grupowe

Wiek uczestników/ klasy

 

Czas trwania

Liczba planowanych grup (ile maksymalnie)

Osoby realizujące

1.

Trening Umiejętności Społecznych

Zaj grup.

(5 osób)

SP kl. III-IV

PPP

od 45 do 90 min

1 grupa

M. Talarczyk-Molewska

A. Sacherska

2.

 

 

Cykliczne zajęcia integracyjne dla dzieci uczęszczających na terapię indywidualną

Zaj. grup. 6-8 osób

 

 

SP kl. I-III PPP

 

 

 

Od 45 do 90 minut

 

 

 

1 grupa

 

 

 

 

M. Talarczyk-Molewska

J. Skrzypczyńska

B. Walczak

3.

Zajęcia stymulujące rozwój

indywidualnie

kl. 0-III sp

w poradni

1h

 

A. Tucholska

4.

,,Mały Bystrzak”-

zajęcia rozwijające koncentrację, pamięć, czytanie ze zrozumieniem oraz rozumowanie matematyczne.

Grupowe, max 6 osób

Klasy I – II SP, na terenie Poradni.

1h

2 grupy

B. Walczak

M. Szymonik

5.

Kolorowe wakacje z Poradnią

Grupowe, max 6 osób

Klasy I – III SP, na terenie Poradni

20h/4h/pierwszy tydzień lipca 2023r.

1 grupa

B. Walczak

M. Szymonik

6.

Zajęcia stymulujące gotowość szkolną

Zaj grup.

(4 osoby)

5-6-7 - latki kl.0,

 

PPP

45 min

2 grupy

A. Sacherska

M. Sychowska

7.

Terapia stymulująca techniki szkolne dla uczniów z orzeczeniami

Zaj indyw.

 

3 osoby

SP

 

PPP

Od 30 do 60 min.

--

A. Sacherska

8.

„Zwinne Rączki” – zajęcia usprawniające motorykę małą.

Grupowe, max 2 osoby

Kl. 0 –I,

Na terenie Poradni

1h

2 grupy

M. Szymonik

9.

Metoda Strukturalna – usprawnianie techniki czytania i pisania

Grupowe, max 5 osób

kl. II - III,

Na terenie Poradni

1h

1 grupa

M. Szymonik

M. Sychowska

10.

Sensoplastyka®

Zajęcia grupowe

maksymalnie 5 osób

5-6-7 - latki

na terenie Poradni

2 h

1

M. Sychowska

E. Kicińska

11.

Wakacyjne zajęcia logopedyczne

Grupowe (4-6 osób)

SP kl. 0-I P

4h/dziennie przez 1 tydzień wakacji

2 grupy

J.
Skrzypczyńska

 

12.

Zajęcia logopedyczne

indywidualne

Uczestnicy w wieku: 5-8 lat

Na terenie Poradni

Czas trwania zajęć

60 min

 

E. Kicińska

13.

Terapia logopedyczna

indywidualna

Dzieci od 5 roku życia oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych

PPP

1 h/tydzień

-

J.
Skrzypczyńska

14.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia grupowe

maksymalnie 4 osób

kl. I – V

na terenie Poradni

1 h

1

M. Sychowska

15.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia indywidualne

Kl. I-IV

na terenie Poradni

1h

1

M. Sychowska

16.

Terapia pedagogiczna

Grupowe, max 2 osoby

Kl. I-VI,

Na terenie Poradni

1h

2 grupy

M. Szymonik

17.

Terapia dla dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki.

Indywidualne .

Klasy I – IV SP , na terenie Poradni.

7h/1h

7 osób

B. Walczak

 

18.

Terapia  psychologiczna

indywidualnie

Szk. Podstawowe i ponadpodstawowe

w poradni

1h

 

A. Tucholska

19.

Terapia

indywidualna

uczniów z

trudnościami

w

funkcjonowaniu

emocjonalno-

społecznym

indywidualne

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

60 minut

6

M.
Matuszewska

20.

Terapia indywidualna uczniów z trudnościami w funkcjonowaniu emocjonalno-społecznym

Zajęcia indywidualne, max. 4 terapie tygodniowo

KLASA „0”, I-VIII SP PPP

45 do 60 min.

 

M. Talarczyk-Molewska

21.

Terapia
pedagogiczna

 

Zajęcia indywidualne

kl. I-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

1 h w tygodniu

6  uczniów

W. Machul

22.

Maraton z tabliczką mnożenia

Uczniowie z problemami w liczeniu z klas III -IV SP.

SP

Zajęcia
jednorazowe

 

M. Sychowska

B. Walczak

 

Młodzież ze szkoły ponadpodstawowej

 

Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Zajęcia indywidualne czy grupowe

Wiek uczestników/ klasy

 

Czas trwania

Liczba planowanych grup (ile maksymalnie)

Osoby realizujące

1.

Terapia  psychologiczna

indywidualnie

Szk. Podstawowe i ponadpodstawowe

w poradni

1h

 

A. Tucholska

2.

Terapia indywidualna

uczniów z trudnościami

w funkcjonowaniu

emocjonalno-

społecznym

indywidualne

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

60 minut

6

M.  

Matuszewska

3.

Terapia psychologiczna

indywidualne

Szkoły ponadpodstawowe

1 h

-

Emilia  

Górczyk

 

 

Obowiązujące w Poradni  zasady dokonywania zapisów na zajęcia prowadzone przez pracowników

(powyższe zasady nie dotyczą indywidualnej terapii psychologicznej)

 Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Poradni są bezpłatne.

 Nabór na zajęcia jest prowadzony od 16 sierpnia każdego – do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda osoba zgłaszająca się może zapisać dziecko na jeden rodzaj zajęć. Rodzic/ opiekun prawny dziecka - dokonując zapisu musi wskazać zajęcia pierwszego wyboru. Zapisanie na drugi rodzaj zajęć następuje od razu na listę rezerwową - dziecko jest przyjęte na drugi rodzaj zajęć- jeśli brak jest osób, które z pierwszego wyboru wskazały te zajęcia.

Rodzaj zajęć, na jaki prowadzony jest nabór w danym roku szkolnym jest ogłaszany na stronie internetowej oraz na FB Poradni.

Zajęcia prowadzimy od października każdego roku w godzinach rannych i popołudniowych, ale nie w każdym dniu tygodnia. Zajęcia odbywają się w godzinach otwarcia Poradni od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 18.00, przy czym ostatnia możliwa godzina rozpoczynania zajęć to 17.00 lub w piątki od 8.00- 15.00, przy czym ostatnia możliwa godzina rozpoczynania zajęć to 14.00.

Zgłaszać dziecko na zajęcia można osobiście lub listownie. Zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka/ pełnoletni uczeń. Zgłoszenie polega na złożeniu Wniosku na druku dostępnym w Poradni i na stronie internetowej.

W trakcie zgłoszenia rodzic otrzymuje numer zgłoszenia, na który należy powoływać się we wszystkich sprawach związanych z zapisami na zajęcia (np. w chwili dostarczania planu zajęć dziecka). Osoby zgłaszające się na zajęcia są zapisywane do konkretnych osób i otrzymują numer na liście na wybrane, konkretne zajęcia do wskazanej osoby prowadzącej.

Na zajęcia przyjmowani są uczniowie po badaniach diagnostycznych określających przyczyny trudności dziecka.

O przyjęciu decyduje:

  1. Kolejność zgłoszeń
  2. Wywiązanie się przez rodzica z obowiązku dostarczenia planu lekcji w terminie do 20 września (Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie Poradni o planie zajęć dziecka, przy czym interesuje nas wyłącznie od której do której godziny każdego dnia dziecko ma zajęcia w szkole lub inne zajęcia dodatkowe. Nie zbieramy informacji o rodzajach zajęć). Dopiero po zebraniu planów lekcji ustalane są terminy zajęć w Poradni.
  3. W pierwszej kolejności na zajęcia przyjmowani są uczniowie, którzy kontynuują terapię
    z poprzedniego roku (uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 również obowiązuje procedura zapisów w sierpniu! Tylko zgłaszającym się
    w tym czasie jesteśmy w stanie zagwarantować kontynuację terapii).
  4. UWAGA! Osoby zgłaszające swoje dziecko na więcej niż jeden rodzaj zajęć- będą zapisywane tylko na jedne zajęcia- zapisanie na kolejne zajęcia jest możliwe tylko przy braku zgłoszeń na kolejne z zajęć i następuje na LISTĘ REZERWOWĄ.

Uwaga!

Może mieć miejsce sytuacja, że pomimo spełnienia wszystkich warunków określonych powyżej, dziecko nie zostanie objęte zajęciami, jeśli nie uda się odnaleźć dogodnego, niekolidującego z zajęciami szkolnymi terminu dla dziecka i w godzinach pracy osoby realizującej zajęcia w Poradni.