Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z konferencji nt. „Rodzic terapeutą własnego dziecka”, która odbyła się pod patronatem naszej Poradni w dniu 20 listopada 2018 r.
Podczas konferencji Pani Dorota Kamińska – pedagog i logopeda z naszej placówki, wygłosiła prelekcję nt. „Jak pomóc dziecku, które się jąka? – praktyczne wskazówki dla rodziców i nauczycieli". Ponadto, zainteresowane osoby mogły skorzystać z bezpłatnych porad na stoisku Poradni, na którym dyżurowali nasi specjaliści w dziedzinie psychologii – Panie Emilia Górczyk i Milena Załuska. W konferencji uczestniczyły również: Dyrektor Poradni – Pani dr Monika Zaremba-Łepkowska oraz psycholog – Pani Dorota Bielas.

W dniu 26 listopada 2018 r. Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie Pani Monika Zaremba-Łepkowska wzięła udział w spotkaniu grupy roboczej do spraw wypracowania rekomendacji dotyczących pracy z uczniem zdolnym w ramach projektu "Zmiany w systemie edukacji w Polsce odpowiedzią na oczekiwania i zmiany gospodarcze“. Spotkanie odbyło się w Ministerstwie Edukacji Narodowej. To trzecie z cyklu pięciu spotkań mających na celu wypracowanie zmian w zakresie diagnozy i wsparcia ucznia zdolnego.

Serdecznie zapraszamy 3 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek), w godz. 13.00-15.00 (pokój nr 204), logopedów z rejonu działania naszej Poradni, zainteresowanych własnym rozwojem oraz nawiązaniem efektywnej i konstruktywnej współpracy z innymi specjalistami, do udziału w spotkaniu zorganizowanym w ramach II edycji „Sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów”. Celem naszych spotkań jest wymiana doświadczeń oraz przykładów dobrych praktyk z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej, a także pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z codzienną pracą logopedy. Moderatorami grupy są specjaliści z naszej Poradni, logopedzi: Dorota Kamińska, Joanna Skrzypczyńska i Elżbieta Kicińska.

Jednocześnie informujemy, że pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie naszej grupy logopedów odbyło się już 22 października 2018 r. (w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania) i poświęcone było tematyce dotyczącej pomocy dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu i szkole. Poprowadziła je logopeda Dorota Kamińska, która już od kilku lat organizuje na terenie naszej poradni grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci jąkających się.