Zakończył się pierwszy tydzień „Wakacji z Poradnią”. Tym razem królowały gry planszowe, także te, które dzieci same stworzyły, zabawy zręcznościowe, manualne i plastyczne. Wystarczył duży szary papier, pomysłowość dzieci, duża kostka, parę piórek i plastelina (jako kreatywne, spersonalizowane pionki) i odbywaliśmy podróż od startu do mety. Dzieci wymyślały zadania, pułapki, nagrody, a nawet pętle czasu :). Dużym zainteresowaniem cieszyły się bilard, Jenga i zabawy w domino. Chłopcy chętnie tworzyli bazę, czyli miejsca biwakowania – namiastkę wakacji pod namiotem :). Nie mogło zabraknąć zabaw muzyczno-rytmicznych kształtujących poczucie własnego ciała oraz malowania farbami skarbów zrobionych z masy solnej. Uczyliśmy się współpracować, a czasem przeboleć niepowodzenie w rywalizacji.
Ogromne wrażenie na dzieciach zrobiła wizyta Straży Pożarnej. Były: pytania, otwarte buzie i ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy. Naszymi Gośćmi byli także pracownicy WORD’u oraz Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie.
Dziękujemy dzieciom za obecność :), a rodzicom za współpracę.

 

W dniu dzisiejszym (19.06.2019) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie została wyróżniona statuetką Przyjaciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji i społeczności szkoły za to wyróżnienie.

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w placówce działania wychowawcze i profilaktyczne. Aby wzmocnić współpracę między placówką a rodzicami utworzyliśmy Anonimową Skrzynkę na Sygnały. Skrzynka funkcjonuje w formie elektronicznej – na stronie Poradni. Skrzynka na sygnały znajduje się również w poczekalni na II pietrze w Poradni . Prosimy o zgłaszanie niepokojących sygnałów związanych z bezpieczeństwem w naszej placówce.

W dniu 04.04.2019 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie uczestniczyła w XI Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Na stoisku przygotowanym przez Poradnię można było zapoznać się z aktualną ofertą placówki. Poradnia była również organizatorem konferencji "Trendy w doradztwie zawodowym", która odbyła się w ramach realizacji projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkołach powiatu ciechanowskiego”.

Beneficjentem projektu jest Powiat Ciechanowski. Partnerem w projekcie jest Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Filia w Ciechanowie. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie Doskonalenie zawodowe.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów oraz rozwój współpracy z rynkiem pracy. Jednym z działań projektowych jest wprowadzenie młodzieży szkolnej w funkcjonowanie rynku pracy, zapoznanie ich z tendencjami w doradztwie zawodowym oraz wskazanie zawodów deficytowych.

Czytaj więcej: Konferencja "Trendy w doradztwie zawodowym"