Uwaga! Już po raz drugi wystartowaliśmy z cyklem zajęć grupowych dla dzieci 3, 4 i 5-letnich pod hasłem: „Igraszki logopedyczne dla maluchów”. Celem cotygodniowych spotkań jest pomoc maluchom w opanowaniu trudnej sztuki poprawnej i pięknej mowy w formie przyjemnej i twórczej zabawy. Zajęcia prowadzą logopedzi z naszej poradni: Dorota Kamińska i Joanna Skrzypczyńska. Dzięki „gimnastyce buzi i języka” oraz zabawom ogólnorozwojowym i logorytmicznym, dzieci nie tylko będą rozwijały swoje kompetencje językowe i komunikacyjne, ale także doskonaliły swoją sprawność manualną, twórcze myślenie oraz kompetencje społeczno-emocjonalne, niezbędne do pełnienia roli przedszkolaka i ucznia. Zapraszamy do śledzenia fotorelacji z zajęć, które będą pojawiały się na naszym FB, a już dziś prezentujemy efekty pierwszych zabaw o tematyce jesiennej. 

 
Zapraszamy rodziców, nauczycieli i terapeutów do udziału w bezpłatnej konferencji pod patronatem naszej Poradni nt. „Rodzic terapeutą własnego dziecka”, która odbędzie się w dniu 20 listopada 2018 r., w godzinach 10.00-17.00, w siedzibie Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie, ul. Kraszewskiego 8 A.

W  dniu 26 października 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ochrona zdrowia psychicznego zadaniem społecznym” w ramach „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”.

W sesji plenarnej wystąpiła Pani Dyrektor Poradni dr n. hum. Monika Zaremba-Łepkowska prezentując temat: „Wspieranie czynników ochronnych w profilaktyce zachowań problemowych dzieci i młodzieży”. Opisane zostały realizowane przez Poradnię działania edukacyjne, terapeutyczne i szkoleniowe wspierające lokalną społeczność.

Z kolei psycholog Dorota Bielas przedstawiła prezentację „Warsztaty rozwijające kompetencje wychowawcze według programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców” w praktyce PP-P w Ciechanowie”.  Program ten jest realizowany w naszej placówce ponad 15 lat.

Omawiane treści wzbudziły zainteresowanie słuchaczy, o czym świadczyły liczne pytania dotyczące działalności Poradni i rozmowy „międzykonferencyjne” z prelegentkami.