„SZANUJĘ – słowo klucz” to temat przewodni warsztatów oraz debaty zorganizowanej 8 stycznia 2020 r. w Hali Sportowej „Mazovia” w Ciechanowie w ramach tegorocznego 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Dzięki zaangażowaniu Wolontariuszy z Ciechanowskiego Sztabu WOŚP, w których działania włączyli się również pracownicy naszej poradni: pedagog Anna Sacherska oraz pedagog, logopeda Dorota Kamińska, w „Warsztatach z dobrym słowem” uczestniczyło ok. 1.000 dzieci z klas 0-III i IV-VIII ze szkół podstawowych z Ciechanowa i okolic. Zaproponowane podczas spotkania aktywności i zabawy odbywały się w 10 kolorowych sektorach, pod okiem ich Liderów i Wolontariuszy, z udziałem gościa specjalnego – Misia Szacusia, który przypomniał dzieciom o ważnych słowach, takich jak: SZACUNEK i TOLERANCJA. Warsztatom towarzyszyła piosenka oraz pokaz filmu edukacyjnego przygotowane specjalnie na tą okazję przez Ciechanowski Sztab WOŚP.
Debatę nt. „Porozmawiajmy o szacunku” z udziałem zaproszonych gości poprowadziła Redaktor Edyta Szewczyk. Poprzedziło ją spotkanie z prof. Jerzym Bralczykiem i interesujący wykład nt. „Opowieść o słowach”.

 


Tematyka warsztatów i debaty stanowiła również inspirację do rozmów nt. szacunku i tolerancji wobec osób jąkających się podczas zajęć grupowej terapii jąkania w poradni oraz wykonania plakatów nt. „Szacunek – słowo klucz”.
Dziękujemy za możliwość wsparcia tej wspaniałej inicjatywy oraz serdecznie gratulujemy jej pomysłodawcom i organizatorom! #Ciechanowski Sztab WOŚP#

W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów podejmujemy w placówce działania wychowawcze i profilaktyczne. Aby wzmocnić współpracę między placówką a rodzicami utworzyliśmy Anonimową Skrzynkę na Sygnały. Skrzynka funkcjonuje w formie elektronicznej – na stronie Poradni. Skrzynka na sygnały znajduje się również w poczekalni na II pietrze w Poradni . Prosimy o zgłaszanie niepokojących sygnałów związanych z bezpieczeństwem w naszej placówce.

W dniu dzisiejszym (19.06.2019) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie została wyróżniona statuetką Przyjaciel Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie.
Serdecznie dziękujemy dyrekcji i społeczności szkoły za to wyróżnienie.

W dniu 04.04.2019 pracownicy Poradni uczestniczyli w organizowanych przez Starostę Ciechanowskiego oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie XI Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy, które odbyły się w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie.
Podczas targów można było zapoznać się z ofertami szkół średnich, uczelni oraz placówek edukacyjnych. Swoje oferty prezentowali również pracodawcy, instytucje rynku pracy i lokalni przedsiębiorcy.
Na stoisku Poradni można było zapoznać się z aktualną ofertą placówki. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna była również organizatorem konferencji "Trendy w doradztwie zawodowym", która odbyła się w dniu dzisiejszym podczas Targów. Ponadto Pani psycholog Milena Załuska poprowadziła warsztaty dla młodzieży.
W czasie trwania Targów odbywały się m.in.:

  • pokazy umiejętności praktycznych uczniów
  • występy zespołów wokalnych, tanecznych i muzycznych,
  • prezentacje osiągnięć szkół i uczelni,
  • prezentacje efektów projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.