Lp.

Rodzaj/ Nazwa zajęć

Zajęcia indywidualne czy grupowe

Wiek uczestników

Liczba godzin w ogóle/ czas trwania jednych zajęć

Zajęcia realizowane na terenie Poradni:

1.       

 

 

 

Terapia pedagogiczna

4 osoby

(jedna grupa)

Poradnia kl. IV-V

45 min.

Indywidualne

 

Poradnia wg. potrzeb

SP GIM PGM

45 min.

Zajęcia indywidualne i grupowe (5 grup)

I-VIII, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna

1h w tygodniu

4 osoby (3 grupy)

Poradnia

kl. I -III

1 h

4 osoby (2 grupy)

Poradnia

kl. IV - V

1 h

Indywidualne (4 osoby)

Poradnia

kl. I - IV

1 h

Zajęcia indywidualne

6-8 latki

1xtyg. 1 h

2.       

EEG BF

Zaj. Ind.

Od 6 r.ż

PPP

Od 30 do 60 min.

3.       

Terapia stymulująca techniki szkolne dla uczniów z orzeczeniami

Zaj. Indywidualne (4 osoby)

SP

 

PPP

Od 30 do 60 min.

4.       

Zaj. Korekcyjno – komp

Zaj grupowe (1 grupa/ 2 osoby)

Kl. II – III

PPP

60 min

5.       

Bystrzaki - zajęcia rozwijające przedszkolaka

Zaj indywidualne lub grupowe (2 grupy/ po 2 osoby lub indywidualnie)

Wiek 3 – 5 lat

PPP

Od 30 do 60 min

6.       

Bajeczki, rymowanki – przygotowanie dziecka do czytania i pisania

4 osoby (1 grupa)

Poradnia

5, 6 - latki

1 h

7.       

Sprawne rączki, sprawne buzie

3 osoby (2 grupy)

Poradnia

1 h

8.       

 

Zajęcia logopedyczne

 

indywidualne

od 3-18 lat

w Poradni

45 min

grupowe

od 3-18 lat

w Poradni

45 min

Zajęcia indywidualne

4-9 r.ż.

45min.

Zajęcia indywidualne

4-18 r.z.

40-60 min.

Zajęcia

Grupowe (3)

Kl. I-IV Poradnia

45-60 min.

9.   

Grupowa terapia niepłynności mowy

Grupowe

4 grupy wiekowe (max.
6 os./ grupa)

od 5-18 lat

w Poradni

60 min

10.   

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Grupowe

2 grupy

(max. 4 os.
w grupie)

III klasa/

IV klasa

w Poradni

60 min

11.   

„Igraszki logopedyczne
dla maluchów”
(II edycja)

Grupowe

2 grupy

(max. 5 os.
w grupie)

od 3-5 lat

60 min

12.   

„Podróż do Krainy Śmiałości” –

Grupowe

1 grupa

(max. 10 os.)

od 8-9 lat

10 spotkań
x 1,5 h

13.   

Konsultacja logopedyczna

Zajęcia indywidualne

Dzieci nie objęte terapią - Poradnia

W zależności od potrzeb

14.   

Konsultacja dla dzieci z deficytami SI

j.w.

Poradnia

W zależności od potrzeb

15.   

Zajęcia wspierające rozwój mowy

Zajęcia grupowe (do 6 osób – 2 grupy)

3-4l. Poradnia

60 min.

16.   

Półkolonie

Logopedyczne

Zajęcia grupowe (do 10 osób – 2 grupy)

kl. 0-III

Podadnia

4h dziennie przez 1 tydz. wakacji

17.   

 

Zajęcia logopedyczne

indywidualne

od 3-18 lat

w Poradni

45 min

grupowe

od 3-18 lat

w Poradni

45 min

18.   

Grupowa terapia niepłynności mowy

Grupowe

4 grupy wiekowe (max.
6 os./ grupa)

od 5-18 lat

w Poradni

60 min

19.   

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Grupowe

2 grupy

(max. 4 os.
w grupie)

III klasa/

IV klasa

w Poradni

60 min

20.   

Półkolonie

Logopedyczne

Zajęcia grupowe (do 10 osób – 2 grupy)

kl. 0-III

Poradnia

4h dziennie przez 1 tydz. wakacji

21.   

Terapia indywidualna

1

Poradnia

 

Zajęcia realizowane na terenie przedszkoli, szkół  placówek

1.       

Profilaktyka uniwersalna „Mam  problem – co robić?” Czyli o radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i unikaniu ryzykownych zachowań.

klasa

SP kl. V-VII, Gimnazja,

2x45

2.       

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

Do 16 dzieci

10 – 12 lat

3h (cykl z jedną grupą 10-12 spotkań) – dwie grupy w ciągu roku

3.       

Zajęcia stymulujące gotowość szkolną

Zaj grup. (max. 4 osoby)

6-7 - latki kl.0, I

PPP

60 min

4.       

„Inny nie znaczy gorszy”

Zaj warsztatowe na terenie szkoły

Kl. II – III

SP

90 min

5.       

Razem możemy więcej – umiejętność współdziałania
i współpracy w grupie

klasa

Szkoły podstawowe kl. IV -VI

2x 45 min.

6.       

„Emocje – jak je wyrażać”

klasa

Szkoły podstawowe kl. I-VI

2x 45 min.

7.       

„Zaczarowane miny” – umiem rozpoznawać i nazywać emocje

klasa

Szkoły podstawowe kl. I - II

2x 45 min.

8.       

„Sprawne rączki sprawne buzie”

Zajęcia grupowe

4-5 r.ż.

1xtyg. 1 h

9.       

„Bajeczki i rymowanki” – zajęcia przygotowujące do czytania i pisania

Zajęcia grupowe

5,6 latki

1xtyg. 1 h

10.   

Być sobą, być z innymi

klasa

Szkoły średnie

3h

11.   

Jak sobie radzić z emocjami? -

Grupowe – klasa

Szkoły średnie

3h

12.   

Inteligencja emocjonalna w praktyce

Grupowe – klasa

Szkoły średnie

2x3h

13.   

Współpraca w grupie – zajęcia integracyjne

Grupowe – klasa

Szkoły średnie

3h

14.   

Psychoterapia indywidualna

 

VII, VIII SP i szkoły średnie

 

15.   

„Jak rozbroić cykającą bombę” – o radzeniu sobie z konfliktami

grupa klasa-

Na trenie szkoły klasy III SP

2 godz. lekcyjne

16.   

„Zaczarowane miny” – umiem rozpoznawać i nazywać emocje

grupa klasa

Na trenie szkoły kl. I-II SP

2 godz. lekcyjne

17.   

„Podróż do krainy śmiałości”

grupowe max 10 osób

Na trenie Poradni wiek 8-9 lat

10 spotkań po 1,5 h

18.   

„Długi rejs” – o skutecznym podejmowaniu

grupowe klasa VII-VIII SP

Na trenie szkoły

2 godz. lekcyjne

19.   

Profilaktyka uniwersalna „Mam  problem – co robić?” Czyli o radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami i unikaniu ryzykownych zachowań.

Klasa

SP kl. V-VII, Gimnazja

2x45

20.   

Treningi EEG Biofeedback

Indywidualnie

SP

Zależnie od potrzebie/ 1h

21.   

Wsparcie dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi (lęk, depresja, samookaleczenia) -

indywidualnie

Wszystkie typy szkół

Zależnie od potrzeb/ 1h

22.   

Radzenie sobie ze stresem przedegzaminacyjnym

Grupowe - klasa

Gimnazjum ponad-

gimnazjalne

2h

23.   

Być sobą, być z innymi – współpraca w grupie

Grupowe – klasa

ponadgimnazjalne

3 h

24.   

Jak radzić sobie ze złością?

Grupowe – klasa

ponadgimnazjalne

2 h

25.   

Tolerancja w grupie

Grupowe – klasa

ponadgimnazjalne

2h

26.   

Zajęcia

rozwijające

kompetencje

emocjonalno-

społeczne

 

do 16 dzieci

2 grupy w

ciągu roku (cykl z

jedną

grupą 10-

12

spotkań)

10 – 12 lat

3h

 

27.   

Zajęcia stymulujące rozwój

1 lub 2

Poradnia

klasy 0

1

28.   

Terapia indywidualna

1

Poradnia

1

29.   

Warsztaty: „Jak sobie radzić ze złością?”

klasa

Szkoła ponadpodstawowa

2

30.   

„Emocje – jak je wyrażać”

klasa

Szkoła podstawowa

klasy IV-VI

2

31.   

„Razem możemy więcej – umiejętność współdziałania i współpracy w grupie”

klasa

Szkoła podstawowa

klasy IV-VI

2

32.   

MOJA PRZYSZŁOŚĆ

klasa

GIMNAZJUM, SP, SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

2

33.   

WIEM JAK SIĘ UCZYĆ – WARSZTAT O UCZENIU

 

 

 

Klasy IV iV

2

34.   

Warsztaty:

„Razem w grupie” warsztat o umiejętność współdziałania i współpracy w grupie”

Grupa przedszkolna klasa

Klasy 0 i młodsze dzieci przedszkolne

2