20180515_134826.jpg 20180515_134832.jpg 20180515_143808.jpg

20180515_144200.jpg 20180516_134611.jpg 20180516_142855.jpg

20180516_142912.jpg 20180523_132122.jpg 20180523_132134.jpg

20180523_141846.jpg 20180523_144040.jpg

W dniach 15, 16 i 23 maja 2018 r. uczniowie klasy 2 WZB uczestniczyli w warsztatach z kompetencji miękkich. Podczas warsztatów uczniowie odkrywali swoje mocne i słabe strony, rozwijali umiejętność współpracy w grupie oraz kreatywność i innowacyjność. Warsztaty obejmowały trzy spotkania pięciogodzinne. Podczas pierwszych zajęć „Poznaję siebie” młodzież określiła swoje mocne i słabe strony oraz poznała swój profil inteligencji zgodny z Teorią Wielorakich Inteligencji. Podsumowującym zadaniem tej części warsztatów było przygotować krótką prezentację na swój temat. Drugie zajęcia „Kim chciałbym być?” poświęcone były takim zagadnieniom jak: temperament, samoświadomość, samowiedza, zainteresowania zawodowe oraz cechy osobowości zawodowej. Celem trzeciego spotkania było przygotowanie młodzieży do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć omówiono zasady jakie obowiązują podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo zapoznano uczestników  z czynnikami  stresogennymi i odpornością na stres. Na koniec zajęć przeprowadzono symulacje rozmów kwalifikacyjnych.