W uczniowie klas 2 i 3  uczestniczyli w warsztatach z kompetencji miękkich. Podczas warsztatów uczniowie odkrywali swoje mocne i słabe strony, rozwijali umiejętność współpracy w grupie oraz kreatywność i innowacyjność. Warsztaty obejmowały trzy spotkania pięciogodzinne. Podczas pierwszych zajęć „Poznaję siebie” młodzież określiła swoje mocne i słabe strony oraz poznała swój profil inteligencji zgodny z Teorią Wielorakich Inteligencji. Podsumowującym zadaniem tej części warsztatów było przygotować krótką prezentację na swój temat. Drugie zajęcia „Kim chciałbym być?” poświęcone były takim zagadnieniom jak: temperament, samoświadomość, samowiedza, zainteresowania zawodowe oraz cechy osobowości zawodowej. Celem trzeciego spotkania było przygotowanie młodzieży do rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas zajęć omówiono zasady jakie obowiązują podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowo zapoznano uczestników  
z czynnikami  stresogennymi i odpornością na stres. Na koniec zajęć przeprowadzono symulacje rozmów kwalifikacyjnych.