Uczniowie podczas pierwszych spotkań warsztatowych pod hasłem               „ Poznaję siebie” zdobywają m.in umiejętność autoprezentacji. Zwracają uwagę  na odpowiednią intonację głosu, ogólną  prezencję podczas minutowego wystąpienia. Celem ćwiczenia jest pokonywanie stresu przed wystąpieniami publicznymi oraz integracja zespołu. Prezentacjom towarzyszy wiele emocji,o których uczestnicy wypowiadają się po zakończeniu ćwiczenia.

Drugie spotkania dotyczą określenia osobistych predyspozycji zawodowych oraz zasad komunikacji interpersonalnej. Wykorzystanie ćwiczeń typu: „Wydzieranka”, „Definiowanie”, „Plotka niewerbelna” pozwala młodzieży zrozumieć jak ważne jest właściwe komunikowanie się . Najwięcej dyskusji odbywa się po ćwiczeniu „Plotka niewerbalna”, kiedy uświadamiają sobie, że plotka to nie tylko słowa.

Ostatnie spotkania dotyczą przygotowania uczniów do rozmów kwalifikacyjnych. Uczestnicy określają zasady ,którymi należy kierować się podczas rozmowy, a następnie korzystając z dotychczas zdobytej wiedzy                       i umiejętności odgrywają scenki przykładowych rozmów kwalifikacyjnych.

Podczas tego spotkania ćwiczymy również jak radzić sobie ze stresem.

Zajęcia  kończy się ewaluacja wszystkich spotkań. Uczniowie za pomocą anonimowego badania ankietowego wyrażają opinie o przeprowadzonym cyklu zajęć.

Większość uczniów chciałaby ponownie uczestniczyć w podobnych zajęciach. Twierdzą ,że zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystają w przyszłości.