URZĘDY

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Mazowieckie Kuratorium Oświaty

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Rzecznik Praw Dziecka

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

 

INSTYTUCJE, ORGANIZACJE i PLACÓWKI w CIECHANOWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bank Żywności w Ciechanowie

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

 

 

STRONY Z ĆWICZENIAMI DLA DZIECI

Darmowe kolorowanki i ćwiczenia dla dzieci

Ćwiczenia i zadania dla dzieci do wydrukowania

Łamigłówki i zabawy dla dzieci do druku

Strona zawierająca kolorowanki dla dzieci

Zabawy edukacyjne on- line

Zabawy logiczne i edukacyjne

 

DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE

Strona Dzieci Sprawnych Inaczej

Ośrodek Rozwoju Edukacji (w części: specjalne potrzeby edukacyjne)

 

DYSLEKSJA, SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W UCZENIU SIĘ, TERAPIA PEDAGOGICZNA

Polskie Towarzystwo Dysleksji

Internetowy Serwis Pedagogiczny

Przewodnik dla rodziców dziecka z dysleksją

Broszura – Czy moje dziecko jest zagrożone dysleksją?

Broszura – SLI – specyficzne zaburzenia językowe. Podstawowe informacje dla rodziców i nauczycieli

 

ADHD

Polskie Towarzystwo ADHD

 

UZALEŻNIENIA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Informacja o dopalaczach

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Strona dla nastolatków na temat uzależnień opracowana przez PARPA

Strona Anonimowych Alkoholików

strona poświęcona FAS

 

PRZEMOC

Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strona kampanii Dzieciństwo bez przemocy

Strona programu Szkoła Bez Przemocy

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

 

POMOCNE DLA NAUCZYCIELI

"Edukacja dla bezpieczeństwa" - link do strony Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu zawierającej scenariusze zajęć dla szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Scenariusze zajęć - link do strony zawierającej scenariusze zajęć profilaktycznych dotyczących różnych form przemocy (strona Fundacji Dzieci Niczyje)

Scenariusz wakacyjnych zajęć profilaktycznych „Radość bez alkoholu”.

Kultura bezpieczeństwa - materiały pomocnicze, edukacyjne dla szkół do nieodpłatnego korzystania zawierające materiały dla klas I- III, IV - VI, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Materiały zawierają scenariusze lekcji poświęconych tematyce bezpieczeństwa, w tym stresu, uzależnienia od telewizji, bezpiecznych zachowań w domu i w szkole oraz innych.

Młodzi aktywni - scenariusze zajęć z zakresu edukacji obywatelskiej młodzieży.

Scenariusze zajęć dla młodzieży z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych nt. tolerancji, stereotypów wobec osób niepełnosprawnych ze strony Stowarzyszenia KEN.

Publikacja "Edukacja przeciw dyskryminacji" - zawierająca m. in. scenariusze zajęć.

Podręcznik- Jak reagować na cyberprzemoc?

Poradniki on-line Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii poświęcone dopalaczom i narkotykom.

Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego - narzędzia do diagnozowania przydatne w doradztwie zawodowym.

Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla osób pomagających dzieciom.

Publikacja Co warto wiedzieć o procedurze Niebieskiej karty

 

PORADNIKI DLA RODZICÓW

Dziecko w rozwodzie. Poradnik dla rodziców

Szczególne rodzicielstwo. Poradnik dla rodziców dziecka z niepełnosprawnością.

Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc.

Jak kochać i wymagać. Poradnik dla rodziców.

Między lekcjami - poradnik dla rodziców. Jak rozmawiać z dzieckiem o przemocy w szkole (i nie tylko).

Poradnik Kim zostanie moje dziecko?

Przemoc i cyberprzemoc. Poradnik dla rodziców.

Jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym?

Poradnik dla rodziców "Bawmy się" zabawy z najmłodszymi.

O lekach, marihuanie, dopalaczach bez histerii. Poradnik dla rodziców

Link do strony Fundacji ETOH, gdzie można pobrać bezpłatne broszury oraz publikacje dla rodziców nt. uzależnień behawioralnych

Jak uchronić dziecko przed sięgnięciem po papierosa? broszura dla rodziców.

Mały buntownik? Krótki poradnik na trudne chwile.

Otyłość u dzieci i młodzieży. Poradnik dla rodziców dzieci w wieku od 4 do 18 lat – poradnik opracowany przez Instytut Matki i Dziecka.

Poradniki on-line Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii poświęcone dopalaczom i narkotykom.

 

PORTALE O TEMATYCE PSYCHOLOGICZNEJ

Instytut Psychologii Zdrowia PTP

Portal psychologiczny

Portal psychologiczny Charaktery

Portal o depresji

 

INNE PRZYDATNE LINKI

Serwis oświatowy Interklasa

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Wszystko na temat oświaty

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Test predyspozycji zawodowych

Strona Fundacji Dzieci Niczyje (m.in. bezpieczeństwo w sieci, cyberprzemoc)