Uwaga Nowość! Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie zaprasza na interesujące, bezpłatne zajęcia warsztatowe dla rodzin - Program Wzmacniania Rodziny.
PWR 10-14 jest rekomendowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uzyskał rekomendacją na poziomie II „Dobre praktyki”.


Program przybiera formę warsztatów dla rodziców i ich dzieci w wieku 10-14 lat. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, w środy w godzinach popołudniowych przez okres 7 tygodni i trwają 2 godziny. Pierwsza godzina to zajęcia oddzielnie rodziców i dzieci, druga godzina to sesja wspólna rodziców i nastolatków. Zajęcia maja za zadanie wzmocnić więzi rodzinne i poprawić komunikację między jej członkami, doskonalić umiejętności życiowe dzieci. Przykładowa tematyka sesji dla rodziców: miłość i granice; promowanie dobrego zachowania; wyciąganie konsekwencji; budowanie mostów; ochrona przed używaniem substancji psychoaktywnych; zapewnienie pomocy rodzinie w wyjątkowych sytuacjach. Sesje dla młodzieży: cele i marzenia; docenić rodziców; radzenie sobie ze stresem; przestrzeganie zasad; radzenie sobie z presją rówieśniczą. Sesje rodzinne (wspólne): wspieranie celów i marzeń; docenić członków rodziny; narady rodzinne, zrozumieć wartości rodzinne, rozwijanie komunikacji wewnątrz rodziny; rodzina a presja rówieśnicza.


Zapewniamy spotkania w kameralnej grupie kilku rodzin, ciepłą i przyjazną atmosferę oraz współpracę z psychologami i pedagogami z dużym doświadczeniem w pracy z rodzinami.
Rozpoczynamy 20 marca 2019 r.! Zapisy w Poradni tel. 23 -672-26-73. Zapraszamy