Serdecznie zapraszamy 3 grudnia 2018 r. (tj. poniedziałek), w godz. 13.00-15.00 (pokój nr 204), logopedów z rejonu działania naszej Poradni, zainteresowanych własnym rozwojem oraz nawiązaniem efektywnej i konstruktywnej współpracy z innymi specjalistami, do udziału w spotkaniu zorganizowanym w ramach II edycji „Sieci współpracy i samokształcenia dla logopedów”. Celem naszych spotkań jest wymiana doświadczeń oraz przykładów dobrych praktyk z zakresu profilaktyki, diagnozy i terapii logopedycznej, a także pomoc w rozwiązywaniu trudności związanych z codzienną pracą logopedy. Moderatorami grupy są specjaliści z naszej Poradni, logopedzi: Dorota Kamińska, Joanna Skrzypczyńska i Elżbieta Kicińska.

Jednocześnie informujemy, że pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie naszej grupy logopedów odbyło się już 22 października 2018 r. (w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Świadomości Jąkania) i poświęcone było tematyce dotyczącej pomocy dziecku z niepłynnością mowy w przedszkolu i szkole. Poprowadziła je logopeda Dorota Kamińska, która już od kilku lat organizuje na terenie naszej poradni grupowe zajęcia logopedyczne dla dzieci jąkających się.