Obowiązujące w Poradni  w roku szkolny 2021/2022
zasady dokonywania zapisów na zajęcia prowadzone przez pracowników
(powyższe zasady nie dotyczą indywidualnej terapii psychologicznej)

 

Wszystkie zajęcia prowadzone przez pracowników Poradni są bezpłatne.

Nabór na zajęcia jest prowadzony od 16 sierpnia 2021 r. – do wyczerpania miejsc. Ilość miejsc jest ograniczona. Każda osoba zgłaszająca się może zapisać dziecko na jeden rodzaj zajęć. Rodzic/ opiekun prawny dziecka - dokonując zapisu musi wskazać zajęcia pierwszego wyboru. Zapisanie na drugi rodzaj zajęć następuje od razu na listę rezerwową - dziecko jest przyjęte na drugi rodzaj zajęć- jeśli brak jest osób, które z pierwszego wyboru wskazały te zajęcia.

Od 16 sierpnia 2021 r. trwają zapisy na następujące rodzaje zajęć:

1. Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu:

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Wiesława Machul

kl. I- VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych

zajęcia indywidualne

Dorota Kamińska

kl. II-VI

zajęcia indywidualne lub grupowe

Elżbieta Kicińska

kl. II-III

zajęcia indywidualne

Marta Sychowska

kl. I-V

zajęcia grupowe

Marta Sychowska

kl. I- IV

zajęcia indywidualne

 

2. Zajęcia stymulujące gotowość szkolną

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Marta Sychowska,

Anna Sacherska

w wieku 5, 6, 7 z klas „0”

zajęcia grupowe

 

3. Terapia stymulująca techniki szkolne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

 

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Anna Sacherska

uczniowie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Zajęcia indywidualne

 

4. Nauka na wesoło – gry i zabawy usprawniające koncentrację, pamięć i inne funkcje percepcyjne

 

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Elżbieta Kicińska, Marta Sychowska

uczniowie kl. IV- V

zajęcia grupowe 

 

5. „Sprawne rączki, sprawne buzie” – zajęcia dla dzieci 6-letnich

 

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Elżbieta Kicińska, Marta Sychowska

W wieku 6 lat

zajęcia grupa 

 

6. Zajęcia „Zwinna rączka” usprawniające motorykę małą

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Monika Szymonik

dla dzieci z klas „0” i I-II SP

zajęcia grupowe 

 

7. Zajęcia stymulujące techniki szkolne

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Monika Szymonik

kl. 0

zajęcia grupowe 

 

8. Zajęcia stymulujące rozwój

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Aneta Tucholska

kl. 0-III

zajęcia indywidualne

 

9. Terapia matematyczna

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Bożena Walczak

kl. I-V SP

zajęcia indywidualne 

 

10. Zajęcia dla dzieci wolniej rozwijających się

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Bożena Walczak

 Monika Szymonik

kl. I-III SP

zajęcia indywidualne 

 

11. Indywidualne zajęcia logopedyczne dla dzieci i młodzieży

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Dorota Kamińska

w wieku 5-18 lat

zajęcia indywidualne 

Elżbieta Kicińska

w wieku 4-9 lat

zajęcia indywidualne 

Joanna Skrzypczyńska

w wieku 5-18 lat

zajęcia indywidualne 

 

12. Indywidualna terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Dorota Kamińska

w wieku 6-18 lat

zajęcia indywidualne 

 

13. Grupowa terapia logopedyczna dla dzieci i młodzieży z niepłynnością mowy

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Dorota Kamińska

w wieku 6-18 lat

zajęcia grupowe

 

14. „Igraszki logopedyczne dla maluchów”– grupowe zajęcia logopedyczne wspierające rozwój mowy

 

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Dorota Kamińska

Joanna Skrzypczyńska

w wieku 3-5 lat

zajęcia grupowe

  

15. Bajkoterapia – zajęcia kształtujące umiejętności emocjonalno – społeczne – dzieci 5,6 letnie

 

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Anna Sacherska

Marta Sychowska

Grupy przedszkolne – 5,6 latki „0”

zajęcia grupowe 

 

16. „LogoSmyki” zajęcia usprawniające mowę (przedszkole, szkoła podstawowa)

Osoby prowadzące zajęcia

Uczestnicy

Uwagi

Monika Szymonik

kl. II SP

zajęcia grupowe 

 

Zajęcia są prowadzone od października 2021 r. w godzinach rannych i popołudniowych, ale nie w każdym dniu tygodnia. Zajęcia odbywają się w godzinach otwarcia Poradni od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 18.00, przy czym ostatnia możliwa godzina rozpoczynania zajęć to 17.00 lub w piątki od 8.00- 15.00, przy czym ostatnia możliwa godzina rozpoczynania zajęć to 14.00.

Zgłaszać dziecko na zajęcia można osobiście lub listownie. Zgłoszenia dokonuje rodzic/opiekun prawny dziecka. Zgłoszenie polega na złożeniu Wniosku - (wersja .doc) (wersja .pdf) na druku dostępnym w Poradni i na stronie internetowej.

W trakcie zgłoszenia rodzic otrzymuje numer zgłoszenia, na który należy powoływać się
we wszystkich sprawach związanych z zapisami na zajęcia (np. w chwili dostarczania planu zajęć dziecka). Osoby zgłaszające się na zajęcia są zapisywane do konkretnych osób  i otrzymują numer na liście na wybrane, konkretne zajęcia do wskazanej osoby.

Na zajęcia przyjmowani są uczniowie po badaniach diagnostycznych określających przyczyny trudności dziecka.

O przyjęciu decyduje:

  1. Kolejność zgłoszeń
  2. Wywiązanie się przez rodzica z obowiązku dostarczenia planu lekcji w terminie do 20 września 2021 r. (Obowiązkiem rodzica jest poinformowanie Poradni o planie zajęć dziecka, przy czym interesuje nas wyłącznie od której do której godziny każdego dnia  dziecko ma zajęcia w szkole lub inne zajęcia dodatkowe. Nie zbieramy informacji o rodzajach zajęć). Dopiero po zebraniu planów lekcji ustalane są terminy zajęć w Poradni.
  3. W pierwszej kolejności na zajęcia przyjmowani są uczniowie, którzy kontynuują terapię   z poprzedniego roku (uczniów, którzy uczęszczali na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021 również obowiązuje procedura zapisów w sierpniu! Tylko zgłaszającym się w tym czasie jesteśmy w stanie zagwarantować kontynuację terapii).
  4. UWAGA! Osoby zgłaszające swoje dziecko na więcej niż 1 rodzaj zajęć- będą zapisywane tylko na jedne zajęcia- zapisanie na kolejne zajęcia jest możliwe tylko przy braku zgłoszeń na kolejne z zajęć i następuje na LISTĘ REZERWOWĄ.

Uwaga!

Może mieć miejsce sytuacja, że pomimo spełnienia wszystkich warunków określonych powyżej dziecko nie zostanie objęte zajęciami, jeśli nie uda się odnaleźć dogodnego, niekolidującego       z zajęciami szkolnymi terminu dla dziecka i w godzinach pracy osoby realizującej zajęcia w Poradni.