Stan emocjonalny dzieci i młodzieży warunkuje przebieg ich rozwoju. Niestety otaczająca je rzeczywistość oraz inne czynniki – ostatnio pandemia i wymuszona przez nią izolacja, nie zawsze sprzyjają temu procesowi. W ramach naszych działań chcemy zorganizować cykl szkoleń dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych oraz specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą, przybliżających wybrane zagadnienia z obszaru szeroko pojmowanego zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Prosimy o uważne śledzenie bieżących informacji opatrzonych logiem projektu.

O wszystkich planowanych działaniach realizowanych w ramach projektu „Emocje są ważne” będziemy informować Państwa na bieżąco.

Już dziś zapraszamy do udziału w konferencji on-line „Depresja i ryzyko suicydalne – ważne pytania i odpowiedzi”, otwierającej nasz projekt.

Odbędzie się ona 11 lutego 2021 roku o godzinie 15.00. Wystąpi Pani Małgorzata Łuba - psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, współzałożycielka nieformalnego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom i Bliskim Samobójców „Tabu”, które nieodpłatnie udziela pomocy osobom zagrożonym podjęciem próby samobójczej oraz rodzinom po stracie samobójczej, współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne dotyczące zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.